OpenStudio arkitekter

Gluggar OpenStudio arkitekter

OpenStudio arkitekter arbetar kontinuerligt med att kartlägga byggbara tomter

Det vi kallar gluggar är platser i staden som kan bebyggas för att förtäta den befintliga stadsstrukturen. Databasen vänder sig till fastighetsutvecklare i Skåne, med fokus på Malmö och Lund.

För att ta del av databasen krävs ett giltigt gluggkonto. Boka ett möte med OpenStudio arkitekter så loggar vi in och visar vår vision av var staden kan förtätas.

Malmö

Logga in för att se gluggar i Malmö. LOGIN

Lund

Logga in för att se gluggar i Lund. LOGIN

Fler orter

Logga in för att se gluggar på flera orter, samt i utkanten av Malmö och Lunds kommun. LOGIN