OpenStudio arkitekter

Modellstudie hos OpenStudio arkitekter

OpenStudio arkitekter är ett arkitektkontor i Malmö med tjugo års erfarenhet i branschen

Vårt fokus är kommersiella byggnader, bostäder och offentliga byggnader i byggprocessens samtliga skeden.

Kundworkshop på Media Evolution City, Malmö

Vi arbetar främst med etablerade fastighetsutvecklare och entreprenörer

Några av de aktörer vi arbetar med är:

Arbetsmetod OpenStudio arkitekter

Våra arbetsmetod är öppen, fysisk och nära

Öppen dialog där kunden deltar aktivt är utgångspunkten i vår designprocess.

Fysiska modellstudier och digital projektering är integrerade verktyg i studions arbetssätt.

Nära kontakt med marknaden och närvaro i uppdragen kännetecknar OpenStudio arkitekter.

OpenModel kvalitetsäkring i fem steg

Med OpenModel kvalitetssäkrar vi arkitektur

1. Arkitekten förbereder en modell av platsen och samlar projektets grundläggande förutsättningar.

2. Ett platsbesök genomförs med kunder, brukare och experter.

3. Utifrån en välbeprövad metod pratar vi om projektets förutsättningar och de förväntningar som finns.

4. Tillsammans bygger gruppen en fysisk modell av den gemensamma visionen från samtalet.

5. Arkitekten preciserar modellen och resultatet innehåller bärande idéer, som vi refererar till under hela projektet.

IT-plattformen OpenStudio desktop

Våra verktyg är skräddarsydda för
att möta arkitektkontorets krav

Med integrerade verktyg driver varje arbetsmoment projekten framåt och olika redovisningsmetoder kan effektivt kombineras. Vi utför ritningar, renderingar, illustrationer, 3D-utskrifter och laserskurna modeller från vår IT-plattform OpenStudio desktop.

Designdialog hos OpenStudio arkitekter

Vårt team är nära marknaden och uppdragen

Med projekt i byggprocessens samtliga skeden har vårt team öga för marknadsmässig arkitektur från utvecklings- och planskede, till program-, system- och bygghandling.

OpenStudio arkitekter samlar flera spetskompetenser med en gemensam arbetsprocess, gemensamma verktyg och öppenhet som utgångspunkt. Det leder till smart och oväntad, men självklar arkitektur i olika typer av uppdrag.