OpenStudio arkitekter

OpenStudio desktop

OpenStudio desktop

OpenStudio arkitekter använder den skräddarsydda IT-plattformen OpenStudio desktop för att möta arkitektkontorets krav på ett samordnat digitalt arbetsflöde.

De program vi använder mest frekvent är: