OpenStudio arkitekter

Login

Bild: Mikael Nordvall

ABB AC/DC-Provhallar
Världsledande högspänningsanläggning

ABB utökar sin produktionskapacitet på Verkö i Karlskrona och ABB RE uppför i partnering med Skanska ett nytt laboratorium för högspänningsprovning.

Projektet är utvecklat hos Tengbom. Fram till systemhandling drev Mikael Nordvall projektet tillsammans med Anders Nyström och under produktionsskedet har Thomas Lind varit ansvarig med Mikael Nordvall som handläggare och underkonstult från OpenStudio arkitekter.

Bild: Mikael Nordvall

AC/DC-Provhallar är ett projekt med stort fokus på verksamheten; Byggnaden ska möta de specialkrav som dagens och framtidens högspänningsprovning medför och är en länk i verksamhetens strategiska utvecklingsarbete.

Som arkitekt och kundens rådgivare i ett komplext industriprojekt är uppgiften att sammanföra brukarens expertis om sin verksamhet med arkitektens och byggteamets kunskap om byggprocessen.

Konceptmodell av Pontus Åqvist, OpenStudio och Jacob Munkhammar, Tengbom

I arkitektrollen har vi arbetat med följande områden:

Konceptbild av Mikael Nordvall och Pontus Åqvist, OpenStudio

Industribyggnader är inte sällan nödvändighetens arkitektur, där varje formelement är kopplat till en funktion och byggnaden främst är ett klimatskal kring verksamheten.

I arbetet med ABB AC/DC-Provhallar har stora och tydliga arkitektoniska drag eftersträvats för att hantera flera skalor; Verksamhetens skala, närmast marken, relaterar till människorna och tomtens befintliga byggnadsbestånd, medan stadens skala, högre upp på de stora byggnadsvolymerna, har sin relation till omgivningen och närområdet.

Pågående byggproduktion, Foto: Mikael Nordvall

Foto från byggproduktionen med Skanska och Ruukki som huvudsakliga entreprenörer.

Projekteringen har utförts av WSP, Tengbom, Sweco, samt Brand & Riskanalys, där WSP haft samordnande projekteringsansvar från projektets start tom FFU.