Bild: Peab genom Wec360

OpenStudio arkitekter

Login

Bild: Peab genom Wec360

Bara Centrum, Torggatan
Den bärande idén är att bygga bostäder med för området sällsynta kvaliteter, i hus som tar tillvara både det centrumnära läget och Baras grönskande parkkaraktär.

I Bara finns en varieté av bostäder med fokus på villor, radhus och kedjehus. Här hittar vi gröna trädgårdar, park- och gårdsrum i en trygg bostadsmiljö med familjär karaktär, lugn och närhet till friluftsliv.

Bottenvåning översikt

Orten utvecklas med ambitionen att intensifiera Bara centrum och att över tiden ta steget från bostadsområde till småstad. Vårt projekt på Torggatan är ett led i den utvecklingen.

Bild: Peab genom Wec360

Stor omsorg har lagts på att låta flera enkla komponenter samspela till en stark helhet. Med fyra flerbostadshus och fem radhus kringbygger vi en gård som är till för grillning, bra sollägen, lek och föreningsliv. Samtliga hus har entréer mot gården; En gest för att skapa samhörighet och trygghet.

Bild: Peab genom Wec360

Husen har enkla former, men tillsammans skapar de variationer i höjd, vinklar, takprofil, och materialitet. Lackerade balkongräcken och perforerade plåtar vid entréer och takterrasser ger precision och färgsättningen går ton i ton, med en skala där fönster, fasad och räcken ligger nära varandra, utan att kulören är helt lika. Samma grepp, med nära men inte lika, använder vi också på olika byggnader för att knyta dem samman i en flört med funkis-idealet. Det är hus med tydliga linjer, som väntar på att bebos med privata odlingar, möbler och textil.

Typplan Gathus

Fyra flerbostadshus erbjuder lägenheter med 2, 3 och 4 rum och kök. Torggatan definieras av de två hus vi kallar gathusen, med genomgående trapphus och en höjdskillnad från gata till gård som på ett naturligt sätt skapar närhet till gatulivet, men utan insyn. På tomtens norra del får husen sin särprägel från närheten till gården och den lägre angränsande bebyggelsen med parkkaraktär och vi har därför kallat dem parkhusen.

Bild: Peab genom Wec360

Lägenheterna har en känsla av rymd med stora öppna kök för matlagning och samvaro, obrutna siktlinjer och bra förvaring i nischer och klädkammare. Samtliga lägenheter har också ett fantastiskt vardagsrum placerat i hushörn, med ljus från två håll och en stor balkong.

Typplan Parkhus

De övre våningsplanen har utsikt över stråket och den lägre bebyggelsen i norr och öster, liksom över slätten och bokskogen i söder. Högst upp i parkhusen finns penthouse-lägenheter med premiumkvaliteter. Planlösningen möjliggör "rundgång", fönster är placerade i fyra väderstreck och lägenheten har både balkong och en privat takterrass.

Penthouse Parkhus

Fem radhus mot öster kompletterar föreningen med större bostäder och en för Bara bekant siluett. Husen står stadigt med fasader av tegel och erbjuder markbostäder med egen parkering och uteplats mot öster. Bottenvåningen är för samvaro, med stort kök, vardagsrum och egen uteplats. En trappa upp finns tre rymliga sovrum och ett större badrum.

Bild: Peab genom Wec360

Vår målsättning har varit att rita en bostadsrättsförening som erbjuder en varieté av centrum-nära bostäder kring ett grön gård, med fokus på lägenheter med riktigt rymlig känsla. Utgångspunkten är det enkla livet, med mycket sol, utan renoveringsprojekt och krånglande värmepumpar, där närheten till butiker, bibliotek och busshållplats är en kvalitet. Vi hoppas att möjligheten att få allt detta i ett kvarter som är mer än bara en bostad, en liten bit småstad, är en nyhet i Bara som tilltalar många.