Foto: OpenStudio

OpenStudio arkitekter

Login

Barometern
Koncept för tillbyggnad i Bo01-området

En tillbyggnad planeras till den Norska Villan i Västra Hamnen i Malmö. Villan uppfördes 2001 i villakvarteret European Village, som del av bomässan Bo01 och i detaljplanen finns utrymme för ytterligare byggnadsvolym på höjden.

Interiör

Modellfoto

Modellfoto

Koncept

Plan 3; Föreläsning med mindre grupp

Plan 3; Föreläsning med större grupp

Plan 3; Fest

Plan 3; Lägenhet