Foto: OpenStudio

OpenStudio arkitekter

Login

Foto: OpenStudio

Barometern
Koncept för påbygnad

Interior

Modell

Koncept

Plan 3

Föreläsning med mindre grupp

Plan 3

Föreläsning med större grupp

Plan 3

Fest

Plan 3

Lägenhet