Foto: Felix Gerlach

OpenStudio arkitekter

Login

BoKompakt

Bild: AF Bostäder

BoKompakt
Kolla! Det blir jättelitet

BoKompakt är ett utvecklingsprojekt där AF Bostäder i dialog med studenter har utvecklat en ny typ av bostad. Pontus Åqvist är ansvarig arkitekt. Först genom tidigare arbetsgivaren Tengbom och därefter, under byggproduktion, genom OpenStudio arkitekter.

Precis som Sydsvenskan skriver i reportaget från invigningen har projektet beviljats avsteg från Boverkets tillgänglighetsregler med syfte att utreda möjligheten att bygga nya studentbostäder med högre boendekvalitet, till rimlig hyra, på halva ytan.

BoKompakt

Modell: Pontus Åqvist, Fotomontage: Mikael Nordvall

Trenden bland studerande är önskan om en egen bostad som fyller många behov. Från avskildhet och vila, till fest, umgänge och matlagning. I dialogen med studenterna har den centrala frågan varit boendets olika aktiviteter. Målet är att utforma en stimulerande boendemiljö från morgonfika och pluggande, till middagsbjudning och kvällsfilm.

BoKompakt Exteriörbild

Bild: Mikael Nordvall

Husen erbjuder studentboende med villakvalitet och småskalig täthet i stället för storskaligt korridorboende. Flera hus står nära tillsammans, med ytterdörren direkt till det fria och närhet till egen trädgård. Villakonceptet ger också möjlighet till dagsljus från två håll och extra takhöjd i de minsta lägenheterna.

BoKompakt Översiktsbild

Illustration: Pontus Åqvist

I första etappen är den genomsnittlig boarean per student tio kvadratmeter, fördelat på lägenheter med ett till fyra rum och kök. Inflyttning i de nya lägenheterna i nordöstra Lund påbörjas höstterminen 2014 och med Boverkets fortsatta samtycke kan fastigheten i framtiden erbjuda kompakt villaboende till 200 studenter.

BoKompakt Exteriörbild

Bostad för en student på 10 kvadratmeter

BoKompakt Exteriörbild

Bostad för två studenter på 20 kvadratmeter

BoKompakt Exteriörbild

Bostad för tre studenter på 30 kvadratmeter

BoKompakt Exteriörbild

Bostad för fyra studenter på 40 kvadratmeter

BoKompakt Exteriörbild

Bild från byggarbetsplatsen