OpenStudio arkitekter

Login

Green Hub
Grönt och skönt liv i Brunnshög

Vårt team bestående av Sundprojekt AB, Axis och SLU vann markanvisningen om framtidens Smart city boende i centrala Brunnshög, Lund. Projektet fått bygglov och kommer snart börja byggas.

visualisering: Sightline

Att ge en byggnaden goda proportioner handlar här om vertikalitet, ett varierat möte med himlen och en väl omhändertaget entré mot gatan. Vertikalitet genom en artikulerad fasad, möte med himlen genom ett samspel mellan växtspaljéer och högresta tegelgavlar samt en entré med en dubbelhög pelarrad.

Husets gestaltning bygger hållbara material, som tegel, värmebehandlad furu och växtlighet. Tegel som fasad och markbeläggning, trä i räcken och spaljéer och växter på alla möjliga ställen!

visualisering: Sightline

Projektet Green Hub gör det lätt och roligt att leva det hållbara livet. Natur och teknik integreras i nya smarta lösningar i detta koncepthus. Projektet Green Hub är det vi kallar Smart city och handlar om när internet underlättar människors vardag. Det handlar även, i detta fall, om samspelet med kylvattnet från ESS som kan göra orangeriet prunkande och ger möjlighet till mycket odling. Green Hub är ett projekt där du som förbipasserande kommer se en stilig fasad med mycket grönska och till och med kunna äta av huset på växande socklar.

Visualisering: Sightline

Projektet ska vara robust över tid och anknyta till både historia och samtid. En vacker och självklar tegelhantering möter det lekfulla i den grönskande etagevåningen och stora fönsterpartier. Mot gata har projektet ett lugnare anslag. Röda tegelfasader med bruna fönster. Husets huvudentré är en storslagen gest som tar hand om hörnet och annonserar kvarterets gröna tema med fruktträd och trädgård på entrétaket. Högst upp i huset finns penthousevåningen. Här fungerar hela fasaden som en pergola. Planteringslådor och omhändertagande av vatten ger goda förutsättningar för grönska.

Visualisering: Sightline

Bostadshuset innehåller 61 lägenheter från 24-139 kvm. De allra flesta har egna balkonger, uteplatser eller takterrasser med odlingsmöligheter. Både på gård och tak finns växthus för odling och samvaro. Huset bjuder på många extrafunktioner. verkstad, tvättlounge, övernattningslägenhet, socialt trapphus och en grönskande gemensam balkong över entrén.

Visualisering: Sightline

Mot gården har projektet ett mildare uttryck. Ljusa fasadskivor och naturanodiserade aluminiumfönster samsas med generösa balkonger. Odlingsbalkonger bildar en grön vägg mot gården till glädje för boende och förbipasserande.

Allt regnvatten tas om hand och lagras i bevattningskärl på varje balkong. Regndata, från de senaste 20 åren, har analyserats och kärlet har dimensionerats därefter för att aldrig bli tomma.

Visualisering: Sightline

Green Hub ligger i Lunds nya framtidsstadsdel Brunnshög. Läget precis vid spårvagnshållplatsen är optimalt och huset värms upp med restvärme från ESS. I växthuset finns plats för både odling och samvaro, dörren till cykelpoolen öppnas enkelt med igenkänningsteknik och via appen kan du se dagens väderprognos, när spårvagnen går eller hur många som använder verkstaden just nu. Välkommen till Green Hub – Koppla upp och koppla av