OpenStudio arkitekter

Login

Delfinen

Bild: Peter Nilsson, Tengbom

Delfinen
Dyster gata blir lockande grön helhet

Projektet är utvecklat hos Tengbom och drivs nu vidare av OpenStudio.

Fastigheten ligger utmed Storgatan ett stenkast från Malmös livligaste gågata, Södra Förstadsgatan. Trots det centrala läget är saknas liv och färg längs Storgatan. Stora dystra byggnader utan lokaler i markplan och avsaknand av grönska ger en dyster stämning.

Byggnaden med kakelbeklädda fasader från 60-talet är i behov av renovering och för att finansiera den satsningen har fastighets AB Trianon en vision om att bygga kompletterande bostäder på taket, samt att uppgradera lokalerna i gatuplanet.

Delfinen nära

Bild: Peter Nilsson, Tengbom

Konceptet bygger på att fasaden används för att skapa en färgstark effekt som vitaliserar huset och hela kvarteret. Genom att använda kakel med klargröna toner anspelar vi på materialiteten från 60-talet, samtidigt som en kulör från vår tid adderas. Gatan kompletteras med grönska som tillsammans med husets nya kulör bildar en lockande grön helhet. En arkad glasas för att ljussätta en mörk trottoar, påbyggnaden med bostäder ges ett modernistiskt formspråk för att smälta samman med den en befintliga byggnaden och fasaden kompletteras även med franska balkonger för att visa mer av livet i huset.