OpenStudio arkitekter

Login

Delfinen

Foto: Karl Isakson

Delfinen
Modernare karaktär med full respekt för dess starka modernistiska drag.

Kvarteret Delfinen 14 är centralt placerat längs Storgatan, strax intill gågatan i Malmö. Ritat av Thorsten Roos Arkitektbyrå 1959. En starkt modernistisk byggnad med stiliga fönsterband, skarpa volymer och tydliga kulörer.

Byggnaden inrymmer idag ett stort antal olika funktioner - lägenheter (såväl större i etagé som mindre enkelsidiga), kontor, LSS-boende, gym, spelbutik, lokaler åt Tullen och parkeringshus.

Delfinen nära

Foto: Karl Isakson

Med enkla medel "tunar" vi byggnadens olika delar och kulörer.

Åt Storgatan blir det vitt - ljust och piggt som bidrar till ett modernt uttryck. Nya glaspartier i bottenplan och dessutom görs en ny öppning i gaveln som möjligör en butiksyta.

Här kläs fasaden med en perforerad plåt. Undersidan av den utskjutande volymen görs ljus med en förbättrad och mer välkomnande belysning.

Delfinen nära

Foto: Karl Isakson

Delfinen nära

Foto: Karl Isakson

De grå kulörerna görs ljusare men dess indelning med band bibehålls. Gavlarna får en mörkare grå nyans för att hjälpa till att lyfta fram byggnadens olika volymer och fungerar som en fond till övriga mer kulörta delar.

Åt väster, Stenhuggaregatan, blir den bruna rostorange - lockande och varm.

Längs Kanalgatan blir den blå bottenvåningen kanalblå - något mörkare men sval och stilig.

Delfinen nära

Foto: Karl Isakson