Foto: Karl Isaksson

OpenStudio arkitekter

Login

Foto: Karl Iaksson

Desire
Rethink and reuse

Staden står inför nya möjligheter när automatisering av biltrafiken närmar sig med stormsteg. Teknikskiftet kommer att revolutionera våra stadsrum – men exakt hur återstår att se. Att göra dagens personbilar förarlösa ger marginell förbättring. Däremot finns studier* som visar på stora effekter om majoriteten av bilflottan istället ingår i ett kollektivtrafiksystem. Både behovet av bilvägar och parkeringsplatser kan komma att reduceras med upp till 90%. Städerna kan bli tätare, tystare och hållbarare. Men utveckling sker inte av sig självt – om vi vill utnyttja teknikskiftet för att skapa framåtblickande stadsmiljöer behövs visioner redan idag.

Foto: Karl Iaksson

I vår vision för framtidens stad ger en dramatisk minskning av bilvägar förutsättningar för en ny stadsbyggnad. Förändringen skapar hål i stadsväven överallt; I både nya och äldre stadsdelar, i bostadsområden, liksom i stadskärnan. Vi vill ställa frågan vad staden behöver, istället för att framtidens återvunna mark slentrianmässigt ska fyllas med det förväntade.

Hur utnyttjar vi återvunnen mark på ett hållbart sätt och med vilka metoder? Vi tror att återbruk av plats också till stor del kan ske med återbruk av material. Skrot blir del av ny arkitektur i en cirkulär ekonomi där avfall återanvänds och framtiden får en historisk koppling till det bilberoende samhälle vi lämnar bakom oss.

Ompröva och återanvänd!

* OECD International Transport Forum: Urban Mobility System Upgrade, 2015.

Film: Se Johanna Enhörning berätta om Desire

Tidningsartikel: Läs artikel i tidningen Hallå om Open Studios bidrag till Desire-utställningen.

Tidningsartikel: Läs artikel Sydsvenskan: Sveriges arkitekter funderar på framtiden för branschen.