OpenStudio arkitekter

Login

Edison Park
Nya kontorsbyggnader på Ideon

I ett expansivt läge i norra delen av Ideon utvecklar Castellum en detaljplan som möljiggör nya kontorsbyggnader. Här finns utrymme för hela 24 000 kvm BTA som byggs på befintlig yta för markparkering. Det storskaliga bryts upp i mindre volymer som ges varierade höjder och takformer. Här kan man avläsa olika karaktärer som bidrar till en varierad miljö.

Situationsplan

I norr läggs ett entrétorg som kopplar de nya volymerna med den befintliga entrén till Edison park. I bottenplan görs plats för publika funktioner för en attraktivt och levande möteplats. Området görs mycket grönt med hjälp av nya träd och nya grönytor på torg och förgårdsmark.

Modellbild

Cykel-och gångtrafiken gynnas genom att fokusera på de publika stråken och koppla dom till den befintliga strukturen i staden. Ett nytt parkeringshus planeras på den östra delen mot E22:an. Edison park blir till Edison stad!

Modellbild