OpenStudio arkitekter

Login

Parallellt uppdrag för Elinelunds gård etapp 3
Vidderna

I ett parallallelt uppdrag för Malmö Stad har Open Studio tillsammans med Plot Studio tagit fram ett förslag av en strukturplan som tar sitt avstamp i platsens råa och vilda karaktär. Tomten ligger dramatiskt mellan Limhamns kalkbrott och yttre ringvägen i Malmö och visionen är en tät, grön och sammanfogad stadsdel.

Illustration: Open Studio och Plot Studio

Mellan kalkbrott och vägar vävs bebyggelse och natur samman i en flikig struktur som vänder sig med framsidor åt alla håll. Den befintliga grusvägen uppgraderas till områdets ryggrad och löper vidare genom koloniområdet i öster och mot Sibbarp i väster. Områdets sex delområden har varsin egen karaktär som bildar en helhet med ett tydligt rytmiskt huvudgrepp.

Illustration: Open Studio och Plot Studio

Illustration: Open Studio och Plot Studio

Delområdena har variation i skala, takformer, boendetyper och upplåtelseformer. Mot koloniträdgårdarna bildar en rad av villor en mjuk övergång. Friluftsliv och naturupplevelser genomsyrar förslaget och många små målpunkter föreslås i området, vid infrastrukturen och längs med kalkbrottet. Skolan och kalkbrottets paviljong/utsiktstorn placeras i bebyggelsens yttersta spets. En dramatisk plats i områdets mest centrala punkt.

Illustration: Open Studio och Plot Studio

Foto: Open Studio och Plot Studio