OpenStudio arkitekter

Login

Parallellt uppdrag för Elinelunds gård etapp 3
Bebyggelse och natur i en rytmisk helhet

Malmö stad har, genom stadsbyggnadskontoret och fastighets- och gatukontoret, valt ut tre team som ska föreslå ett platsspecifikt förslag och en strukturplan för framtida bebyggelse och gröna rum. Tomten ligger dramatiskt mellan Limhamns kalkbrott och yttre ringvägen i Malmö och visionen är en tät, grön och sammanfogad stadsdel.

Foto: Open Studio

I uppgiften ingår att föreslå delområden med olika karaktär, hantering av områdets många kantzoner, idéer för utveckling av den befintliga ekonomibyggnaden ”Navet” samt att identifiera bästa placering av en framtida paviljong och besöksmål.

Foto: Open Studio

Open Studio är stolta över att tillsammans med Plot Studio delta i denna spännande utveckling. Projektet är pågående och mer information kommer.