OpenStudio arkitekter

Login

Framtidensboende

Ett utvecklingsprojekt där HSB och AF bostäder blickar in i framtiden. OpenStudio arkitekter har illustrerat deras arbeta med en fysisk modell.

Foto: Pontus Åqvist

Flexibla lägenheter som enkelt kan omvandlas till kollektivboende.

Foto: Pontus Åqvist

Multifunktionell bottenvåning med reception, verkstad, festvåning, tvättsalong och växthus.

Foto: Pontus Åqvist

Tysta mikrolägenheter där det kan vara helt stilla eller full fest utan att störa grannen.

Foto: Pontus Åqvist

Profilboende för ett okonventionellt skede i livet, business at home, atelje eller nått annat utåtriktat.

Foto: Pontus Åqvist

Sammantaget handlar konceptet om ett boende för alla skeden i livet. När och hur du vill bo är upp till dig och här finns möjligheter!