Bild: Tegmark

OpenStudio arkitekter

Login

Naturkvarteret
Råå inspirerar till fina kvalitéer

Det finns rikligt med kvalitéer på Råå. Det som har inspirerat oss har framför allt varit den sparsmakade grönskan, det svårkontrollerade vattnet, den varierade bebyggelsen, de smala gatten mellan husen och det aktiva liv som kan levas här. Detta har vi arbetat vidare med för att i förslaget Naturkvarteret utveckla naturen och bebyggelsen till en varierad helhet.

Vår erfarenhet är att vi blir modigare tillsammans.För att skapa Naturkvarteret är vi fyra parter som har samarbetat: Veidekke Bostad, Open Studio, Råås Framtid och ÅF Dagvatten.

Relationen med omgivningen är viktig och naturkvarteret skapar ett samspel mellan gamla och nya Råå. Förslaget spinner vidare på befintliga kvaliteter och kompletterar med nya. Gamla och nya hus med sadeltak skapar ett samspel tvärs över Lussebäcken och parken. Sadeltakshusen förstärker även Lybecksgatan och hjälper "Råå över bäcken". Kvarteret och dess omgivning bjuder på många aktiviteter som hjälper till att aktivera Råå. Växthus där boende träffas, takterrass med havsutsikt, temagårdar, privata uteplatser och solslänt för de boende. Samlingslokal som aktiverar hörnet, solbrygga med grillmöjligheter, fritidsgård, nya smitvägar och en aktiv park för alla.

Tomten har ett känsligt läge som ofta översvämmas. Dagvatten och flöden har blivit en viktig del av gestaltningen. Förslaget har en öppen dagvattenlösning för att synliggöra vattnets rörelse. Det är en pedagogisk, vacker och vattenrenande lösning som passar ett naturkvarter. Vid regn fördröjs vattnet på gröna tak och på gårdens lummiga översvämningsytor.

Här blir vattnet synligt igen på sin väg genom grönskan till bäcken. När det vid enstaka tillfällen är riktigt högt vatten bildas en arkipelag i parken vilket kan ge en häftig upplevelse.

Mot Landskronavägen etableras en effektiv sida med fokus på cyklar. En bred och lummig förgårdsmark ger lite distans till vägen. Hit orienteras entréer och via gatt kan man smita genom kvarteret och ner till bäcken. Busshållplatsen ligger här vilket ger liv och rörelse. Åt andra hållet - mot parken - är områdets avkopplande sida med fokus på fritid.