OpenStudio arkitekter

Login

Gjuteriet
Infill med karaktär

I Limhamn ligger en tomt med ett gammalt gjuteri. Här har vi skissat på ett infillprojekt som ger utrymme för maximerad kvalitativ grönska och bostäder med karaktär. De befintliga husens till hälften rivna, dockskåpsliknande karaktär mot gården bevaras men fylls med gemensamma funktioner såsom tvätt, cykel och miljörum åt de boende. Den gamla båghallen inrymmer ett publikt gym som nås från Limhamnsvägen. De nya bostadshusen vänder och vrider lekfullt åt olika håll med en mix av lägenheter, etagelägenheter och radhus. Mot grannhusets vägg åt väster placeras ett långsträckt orangeri som utnyttjar södersolen och värmen från väggen och smidiga passager och gångar gör det enkelt att röra sig mellan de olika byggnaderna.

Förslaget sätter utemiljön i fokus. Alla tänkbara ytor utnyttjas till grönska i olika former och platser att vistas på. Balkonger/terrasser och uteplatser hittar de bästa sollägena. Det goda livet inramas av vackra, lyxiga miljöer, där nytt möter gammalt. Gårdsrummet vid det befintliga huset får en intim och intensiv karaktär och gården åt väster används för lek och umgänge. Trädraden åt norr ger skugga och åt väster finns orangeriet för odling. På båghallens tak finns den gemensamma poolen med en sammanhängande terrass med plats för både odling och umgänge. Takytor utnyttjas för såväl sedumtak/biotoper som för gemensamma terrasser och privata utemiljöer.