OpenStudio arkitekter

Login

Gunhild
- förtätning bland vackra träd

Fastighetsbolaget Willhem äger ett flertal fastigheter i ett område i östra Helsingborg. Här såg de möjligheter att förtäta och skapa nya bostäder. Genom vår metod Open Model kunde vi på ett smidigt sätt få fram ett gemensamt, förankrat förslag som kommunen tog emot på ett positivt sätt. Ett planbesked innebär att detaljplanen för området är i full gång.

Resultat från prataövningen.

Vi startade arbetet med att tillsammans besöka tomten och därefter ta fram de viktigaste kärnvärdena som utgör grunden för projektet.

Gemensam modell från göraövningen.

Därefter träffades vi och byggde en gemensam vision i en fysisk modell av projektet. Här tog vi hand om vägen åt öster och tog tillvara på sadeltaken från grannhusen.

Situationsplan

Utifrån modellen gjordes en situationsplan där två lägre loftgångshus löper längs med vägen och på vardera sida finns högre stolta volymer som både ger utsikt och karaktär åt området.

Koncept

Konceptet beskriver hur platsens vackra träd togs tillvara och hur husen skapar en stolt framsida mot busstorget och en lugnare privatare gård på insidan.

Modellbild