OpenStudio arkitekter

Login

Hall 259, Varvsstaden, Malmö
Ny detaljplan, ombyggnad av industrihall, bostadsbyggande och förtätning

I Västra hamnen i Malmö omvandlar Open Studio tillsammans med Varvsstaden ett äldre industriområde till en modern stadsdel.

Här skapas en stadsdel där parallella perspektiv får utrymme och är påtagliga. Perspektiven utmanar och skorrar men skapar dess atmosfär. Här finns plats för många, här finns plats för förändring. Det är ditt varv, tolvåringens varv och handlarens varv. Det är glansdagar och konkurser, traverser och gigabyte, hammarslag och snilleblixtar. Här är det perspektiven som skapar atmosfären. Området som den nya planen behandlar kommer innehålla en stormatmarknad, parkeringshus, klättergym, ett nytt bostadsområde på industribyggnadens tak, ett nytt flerbostadshus och två parker. Pressmeddelande: Malmö Stad

Bild: Open Studio

Site Plan

Bild: Open Studio

Sektion som visar tillbyggnader och bostäder på taket

Bild: Open Studio

Planer och fasader

Bild: Open Studio

Modellfoto från sydöst som visar planområdet med Svetshallsparken i förgrunden