OpenStudio arkitekter

Login

Svets- och Pannverkstaden i Varvsstaden
Multihuset

Open Studio är arkitekter när Svets-och Pannverkstaden omvandlas till ett modernt multihus. Verkstaden som uppfördes under 1960-talet bevaras samtidigt som innehållet moderniseras och verkstaden kompletteras med ett antal tillbyggnader. Omvandlingen till ett multifunktionellt hus innebär att ett flertal funktioner kommer samsas i och omkring verkstaden. Den nya helheten innehåller en stor Willy:s butik, ett mobilitetshus, studiobostäder, kafé, kontor och radhus.

Foto: Open Studio

Ovan: Fasad mot Stora Varvsgatan

Foto: Open Studio

Ovan: Vy från nordost

Foto: Open Studio

Ovan: Vy tillbyggnad mot Stora Varvsgatan

Foto: Open Studio

Ovan: Vy tillbyggnad mot söder

Foto: Open Studio

Ovan: Tillbyggnad och nytt hisstorn mot söder

Foto: Open Studio

-

Foto: Open Studio