Open Model - en arbetsmodell för projektutveckling

Utveckla en stadsdel, ta fram en detaljplan eller utforma en byggnad, Open Model ger konkreta verktyg för att fatta rätt beslut när något nytt ska bli till. En workshopserie under ledning av arkitektkontoret Open Studio. Arbetet består av fem steg med ett gemensamt tydligt mål, att tillsammans skapa oslagbar och väl förankrad arkitektur.

Processen är involverande, kreativ och resulterar i ritningar, nyckeltal och förankrade kärnvärden konkretiserade i fysisk gestaltning. Det är en väl beprövad metod som har använts i över 100 projekt och övertygelsen besannas gång på gång – att vi blir både klokare och modigare tillsammans!

Välkommen till vår verkstad!