OpenStudio arkitekter

Login

Vy från nordöst

Härjedalen och Jämtland
Stadsutveckling

Härjedalen 3 och Jämtland 34 ligger söder om Malmö precis intill Heleneholmsverket där Malmö stad ska påbörja ett planprogram för hela Heleneholmsområdet.

Bild från Open Studios arkiv

År 2016 gjorde Open Studio en förtätningsutredning för en av fastigheterna och nu har vi fått förtroende ännu en gång till att göra bredare utredning i samma område.

Skissmodell

I den nya utredningen kom vi tillsammans med beställaren fram till att det ska kännas "Wow va lungt!"på platsen och att det ska bli "Ett powerhouse med modernt mys i olika skalor där utsidan räknas".

Sitplan

Efter den inledande workshopen ritade vi ett förslag med totalt 92 nya lägenheter på ca 5300 kvm på både marken och på toppen av de befintliga husen.

Sitplan Härjedalen 3 och det nya torget

Gatuparkeringen som servar husen och grannhuset har vi tagit hand om. Den omvandlas till en lummig och välorganiserad parkeringplats som ger kvalitet till nya torget intill och sätter en grön prägel på hela området.

Modell Härjedalen och parkering

Modell Jämtland 34

Jämtland 34 är en mysig pärla omgiven av hus som är byggda i olika epoker. Här föreslår vi nya moderna taklägenheter och ett punkthus som bjuder flera människor till fasigheten alla prydda med sadeltak som gör att de nya och gamla husen skapar en harmonisk och mysig miljö.

Sitplan Jämtland 34