OpenStudio arkitekter

Login

Hilleröd

Bild: Peter Nilsson, Tengbom

Hilleröd
Byggemenskap i trädgårdsmiljö

Projektet är påbörjat hos Tengbom och drivs nu vidare av OpenStudio.

Visionen är att bygga nya bostadshus i en uppvuxen trädgårdsmiljö där befintliga träd och odlingsmöjligheter bevaras. Hus som i volym och höjd tydligt förhåller sig till omgivande 50-talsbebyggelse, samtidigt som balkonger och fasadgestaltning talar om en ny tid.

Hilleröd modell

Fem syskon vill uppföra en byggemenskap och de äger en fastigheten där de själva har växt upp. Den befintliga villan är i renoveringsbehov och med stöd i en äldre detaljplan, samt i relation till höjden på omgivande byggnader väcktes tanken på att bygga något nytt där de själva och några nya grannar kan flytta in.

Hilleröd göra

Efter skede 1 har projektet tagit en ny vändning på grund av att planavdelningen har följt byggnadsantikvariens rekommendation och nekat lov att riva det befintliga huset på tomten. I kalkylen vägs istället möjligheten att kombinera nybyggnad och renovering och vi hoppas att bakslaget i planprocessen inte avskräcker mindre byggherrar med höga arkitektoniska ambitioner och ett långsiktigt synsätt från att etablera sig på Malmös bostadsmarknad.

Hilleröd balkong