OpenStudio arkitekter

Foto: Open Studio

OpenStudio arkitekter

Login

Foto: Open Studio

Kv Hugin
'High Casual'-bostäder i Hyllie

OpenStudio arkitekters tävlingsförslag med 100 st 'High Casual'-lägenheter realiserades när NCC utvecklade bostäder för Willhem i Hyllie. Konceptet bygger på hus i den nya stadsmiljön med sammanhållen, ståtlig fasad i mörkbrunt tegel och lekfull fönstersättning. Takets utformning, grönskan och det artikulerade hörnet ger projektet en tydlig komposition.

Insidan är mer casual i vitt, som en ljus och lugn bakgrund till grönskan, livet och gården. Bostäderna får en sockel mot staden och gården görs något nedsänkt för att stärka det privata och tydliggöra gårdsrummet.

Rendering tänvlingsförslag. Bild: Tegmark

Översiktsmodell

Modell lägenhet 2 RoK

Lägenheterna har gemensamma element som återkommer i samtliga bostäder; Längs ena väggen löper en en lång förvaringsvägg med kök, hall och garderober. I var lägenhet finns ett stort rum för umgänge och ett sovrum mot gården. En siktlinje från stadsmiljön och in till gårdens grönska ger ljus och karaktär till bostäderna. Lägenheter med 3 RoK, respektive 4 RoK får även rundgång och större privata uteplatser.

Lägenhetsplan tvåan

Lägenhetsplan fyran

Entréplan

Genom att bygga kluster av liknande lägenhetstyper kan mindre bostäder med 1 RoK placeras samlade i en mindre volym på den tysta gården. 2 RoK finns mot Pildammsvägen i öster, 3 RoK mot Hyllie allé och 4 RoK i det ljusa hörnläget.

Typplan