OpenStudio arkitekter

Login

Kontor cafe

Nybyggnad av kontor
Tydliga stadsrum och ett nav för kreativitet

Genom förtätning skapas ett nytt nav för kreativitet med platsbildningar och tydliga gaturum i ett område som idag domineras av fristående kontorsbyggnader och stora parkeringsplatser.

Kontor grönska

Förtätningen görs av byggnadsvolymer med varierande höjder som både anpassar sig till befintliga byggnader och sticker upp. Anpassningen till det som finns skapar tydliga stadsrum medan det att sticka upp skapar en orienterbarhet, ett annonsläge och en tydlig entrésituation som saknas idag.

Kontor utsikt

Interiört är det viktigt att skapa goda kopplingar mellan de som arbetar i huset och att ge alla direkt kontakt med dagsljus.