OpenStudio arkitekter

Login

Lödde Folkets park

Löddeköpinge lockar. Här är det nära till natur och stora städer samtidigt som vi får den lilla ortens skala och mått. Folkets park ligger centralt i orten. Här finns det som behövs för en fungerande vardag - matbutik, bibliotek och restauranger. Vi är granne med skola och ett stenkast från busshållplats. Förutom Folkets park med sin grönska är det gångavstånd till grönområden. Havet nås med kanot eller cykel. Vill man lämna bilen hemma går det att cykla till regionhandel på Centersyd.

Foto: Sundprojekt

Lödde inspirerar med täta gatrum och variation i skala och uttryck. Material som trä och tegel och en enkelhet i uttrycket. En förtätning inom Folkets park skapar underlag för flytt inom orten - men också för att locka nya boende. Löddekänslan, närhet, skala och grönska, bidrar till en attraktiv helhet.


Park

För att stärka parken som mötesplats adderas ett glashus/orangeri till Folkets hus samt en entré mot Odengatan. Tillbyggnaden bidrar till att Folkets hus kan fortsätta vara en mötesplats. Ytorna kan användas för föreningar, co-workning eller co-living. Parken får en ny framsida samtidigt som det skapas en attraktiv mötesplats som kan locka Löddebor i alla åldrar över alla årstider.


Bebygelse

Bebyggelsen varierar mellan tre och fem våningar i höjd mot Skolvägen. Mot väster är skalan låg för att inte inverka på popplarna i parkkanten. Successivt ökar sedan höjden till fem våningar för att vid den lägre villabebyggelsen trappa ned till två våningar. Bostadshusens entréer är samlade till gatorna i norr och öster vilket bidrar till liv och rörelse. I nordväst mot centrum finns det underlag för handel eller någon publik verksamhet. Här föreslås en etage-lägenhet med bokal kopplat till boendet.

Områdets grönska får påverka den nya bebyggelsens utformning. Lummiga trädgårdar, aktivitetsgata med mycket gröna inslag, gröna tak, takterrasser och balkonger - allt bidrar till ett kvarter präglat av grönska.

Bild: Tegmark


Mötesplatser/aktiviteter

För att skapa både en övergång och tydlighet i mötet mellan park och bostäder föreslås en aktivitetsgata. Aktivitetsgatan är ett stråk som nyttjas av både boende och besökare. Detta är en plats för barn att leka, äldre att umgås, hundägaren att promenera samt mycket mer. mellan olika funktioner.