Shelfklart Bibliotek Kulturhus Lindängen

OpenStudio arkitekter

Login

Shelfklart Bibliotek Kulturhus Lindängen

Nytt Bibliotek & Kulturhus i Lindängen
SHELFKLART!

Inbjuden tävling om nytt bibliotek och kulturhus i Lindängen, Malmö. Konceptet bygger på att stapla bokhyllor för att skapa en tydlig identitet åt ett generellt och användbart rum. Utöver bibliotek ingår även förslag på utbyggnad av befintlig kommersiell fastighet.

Shelfklart! hylla

Låga hyllor för översikt och spontana möten.

Shelfklart! hylla

Samma hyllmodul fungerar som en avskiljd, tyst, läsplats.

Shelfklart! hylla

Och när man staplar hyllorna uppstår rum!.

Shelfklart! hylla

Scenario som visar byggnaden som kulturhus.

Shelfklart! hylla

Scenario som visar byggnaden under en galakväll.

Shelfklart! hylla

Scenario som visar byggnaden som bibliotek.

Shelfklart! hylla

Ett artikulerat tak som syns från de omkringliggande höghusen.

Shelfklart! hylla

Flödesschema som visar hur byggnaden anknyter till omkringliggande folkströmmar.

Shelfklart! hylla

Vy utmed huvudstråket mot norr.

Shelfklart! hylla

Vy utmed handelsstråket mot norr. Från denna sida nås samtliga stödfunktioner via ett eget trapphus.

Shelfklart! hylla

Vy utmed Lindängestigen som visar hur detta stråk blir tryggare.