OpenStudio arkitekter

Login

Magne
-ett överraskande bostadskvarter

Kvarteret Magne ger möjlighet för 110 nya hyreslägenheter i Hyllie. Här ges plats för en överraskande miljö för både boende och för förbipasserande. Två huskroppar i vinkel blir ett stabilt hörn som utgör grunden för strukturen. Stora generösa öppningar mellan huskroppar ger insikt och utsikt i kvarteret. Gårdshuet vrids och bildar en egen självständig volym med tydlig form.

Kvarterets fasader.

Tre ledord får stor betydelse och genomsyrar kvarterets framtid - vinter-wow, typlösningar och Moder(n) Teresa.Begreppet talar om kvaliteter både i kvarteret och på gården som är intressanta året om. Att låta gården/husen bli en upplevelse såväl på sommarhalvåret som på den mörka och gråare höst/vintern.

Typplanen med typlösningar.

Med smarta typlösningar görs kvarteret Magne till ett smidigt och produktionseffektivt projekt. Smarta och medvetna val innebär att pengar kan läggas på rätt saker som gör stor skillnad för projektet - rätt prioriteringar!

Karaktärsfull fasad på gårdshuset.

En moder(n) Teresa talar om en omhändertagande miljö som välkomnar både boende, besökare och förbipasserande. Omgivningen är viktig, kvarteret "ger" till den lokala platsen och omgivande gator. En öppenhjärtig, trygg och social miljö som både uppmuntar till möten mellan de boende och möjliggör till ett hållbart liv.

Fasad åt söder.

Fasadutsnitt av hörnhuset.

Gårdsfasad åt väster.

Ytterhörnen åt Hyllie allè och Hyllie Vattenparksgata ges svart tegel för ett tyngre uttryck. Variation skapas genom olika färg på fog och uttrycket stärks med stora tydliga fönster som ger ett lugn och ljusa lägenheter. Det högre hörnhuset blir mörkare och ger ett skarpare uttryck. Hoppande fönster med ramar av tegel samt indragna balkonger blir ett spännande och kaxigt hörn. De mittersta delarna görs ljusare med horisontella artikuleringar. Gårdens insida blir ljus och sätter gårdsmiljön och det skimrande guldhuset i fokus.

Fasad åt öster.

Planvy över kvarteret.