OpenStudio arkitekter

Login

Månsgatan
Folklig, grön Svedalafunkis

Mitt i Svedalas mysiga villakvarter finns en bortglömd tomt. Läget är mycket bra med park och lekplats runt knuten och i en lummig, uppvuxen miljö. Här finns möjligheten att skapa ett nytt, småskaligt boende som bygger vidare på områdets befintliga kvaliteter. Ett litet flerbostadshus med tydlig villakvalitet.

Fasad mot väst

Ambitionen har varit att få till ett välkomnande hus och en tydlig entré mot gatan är ett viktigt karaktärsdrag, hyresgästerna ska få känslan av att de bor i "ett enda hus". Från ytterdörren nås en ljus trapphall från vilken alla lägenheter nås. Byggnaden har en både respektfull och lätt kaxig framtoning. För att bryta ner skalan delas byggnaden i två volymer som är förskjutna i sidled. Ett platt tak är också att föredra så att byggnaden uppfattas som nätt. Samtidigt är det ett modernt projekt med stramt formspråk och tydliga funkisreferenser. Bland de sedvanliga sadeltaksvillorna sticker huset ut.

Fasad mot söder

Trädgård och grönska är viktigt i denna villamiljö. Huset kläs i stående träpanel och målas i en mild, grön ton. I trädgården planteras fruktträd och grönskan växer upp på fasadens spalje i väster. En gemensam uteplats i perfekt sydväxtläge ger gemenskap för de boende i huset.

Plan 10

Plan 11