OpenStudio arkitekter

Login

Malmhattan
en överdos av stadsliv

Open Studio har gjort ett stadsutvecklingsförslag i kvarteret Medusa, Nyhamnen åt Volito Fastigheter. Malmhattan kombinerar rationella byggnader på ett smart sätt för att skapa en överdos av stadsliv.

Foto: Open Studio

Nyhamnen är en stadsdel i Malmö under omvandling. Tanken är att utveckla och utvidga Malmös stadskärna mot vattnet. Med goda kommunikationer och närhet till centrum kan här bli en levande och attraktiv livsmiljö. Nyhamnen har en rik historia av gamla industrimiljöer och hur dessa följer med in i framtiden blir viktigt för områdets identitet.

Situationsplan

Förslaget är uppbyggt av enkla rationella byggnadsklossar som när de sätts samman skapar spännande gemensamma ytor och fina bostadsgårdar.

Modellfoto från sydöst

Nyhamnen har all potential att bli Manhattan i Malmökläder. Ett urbant kvarter med blandad, hög bebyggelse och ett rikt funktionsutbud kan skapa ett rikt liv över dygnet.Siluetten syns från centrala Malmö och ger rätt mängd människor för att skapa en tät stadsupplevelse.

Modellbild: supersockel

Vi introducerar supersocklar. Höga hus som brakar rakt ner i gatan kan ge tråkiga vindförhållanden och kännas omänskligt stora. Tornen ges här istället socklar, som ger god plats för handel i bottenplan och möter gaturummet på ett snällare sätt. De långa byggnadsvolymerna bryts även de upp i mindre enheter.När höga byggnader kombineras med en sockelvåning i 2-3 våningar skapas en mänsklig skala i gatunivå samtidigt som vinden bryts. Klimat och skala är av betydelse för att bygga en stad.

Foto: Open Studio, befintliga fasader

Fyra nyanser av grönt. Grönt kan betyda mycket; området ska vara grönt som i miljövänligt och med rik växtlighet, men färgen grön berättar även om en sida av platsens industriarv. Att återbruka och inspireras av de många grönmålade husens lapptäcke-look kan ge en historiskt förankrad och streetsmart industrikänsla som stäcker sig förbi klassiskt tegel och stål.

Modellfoto: återbruk i bottenvåningarna

En överdos av stadsliv är av stor betydelse för att få fart att omvandla ett industri- och lagerområde till stad. Den lite överväldigande känslan som ett rikt, pulserande stadsliv ger kan bli en riktig enerikick för området. Många intryck, mycket folk, blandade höga hus, ett stort utbud av funktioner... hit går man om man vill få en liten dos STAD.