Modellfoton: Felix Gerlach

OpenStudio arkitekter

Login

Oceanhamnen HBG
SUB Project tar dig med under ytan

Tillsammans med Skanska deltar OpenStudio arkitekter i markanvisningstävlingen om Oceanhamnen i Helsingborg.

Ett normalt samtal på balkongen:
"Under ytan bubblar här av smarta lösningar i byggnaden där många olika kan trivas. På ett skönt sätt ökar medvetenhet i en raffinerat slarvig vardag, där delarna kopplas samman till en efterlängtad helhet."

SUB Project tar dig med under ytan och utforskar som en metafor det oväntade, det fria och det kreativa liv som sker bakom vardagens fasad.

Markplanet aktiveras av en förskola, med genomgående rum från gata till gård och den genväg över gården som släpper in både boende och besökare under ytan.

Varierad yttre gestaltning; Gårdsfasad mot söder med planteringsbara odlingsbalkonger. Mot kajen framstår fem radhus av vitbetong som egna individer, sammankopplade endast av uppglasade trapphus. Längs gatan upplevs fasaden lugn och sluten när havet är i fonden, eller öppen och livfull för den som vänder sig mot city.

Sockelvåningens entréer och stora glaspartier bidrar till gatulivet. Ovanför skapar vertikala skivor en tydlig profil med igenkänningsfaktor mot Öresund.

Typplan med tolv LGH och 50 kvm genomsnittlig BOA. Havsutsikt till alla, odlingsbalkonger mot gården, fyra fullt tillgängliga kompaktbostäder med spektakulär utsikt mot kajen och en större taksvit högs upp i den södra byggnadskroppen.

Varierade materialitet med skarpskuret, växande, transparent och industriromantiskt.