OpenStudio arkitekter

Login

Pireus
Studentbostäder i Lund

Fem stycken huskroppar i olika höjd skapar en knutpunkt och entré in till området Kämnärsrätten. Stort fokus har lagts vid att ta hand och möta Campuskilen, som är ett umgängesstråk genom området.

Modellbild

Situationsplan i samarbete med Sydväst arkitektur och landskap

Smarta lösningar som suterrängplan för tvättstuga och cykelgarage, gemensamma studierum och tydliga entréer aktiverar stråket. Pireus innehåller effektiva studentlägenheter, såväl för den som vill bo ensam eller den som vill dela med någon.

Genom att skapa trygga, privata gårdsrum utomhus och sovplatser långt in i rummen värnar vi om integriteten i en annars så aktiv plats.

Modellbild

Fasad Hus 2

Fasad Hus 4

Pireus ges ett punkigt uttryck där enkla, vardagliga byggnadskonstruktioner blir humoristiska detaljer. Plåthus i svart och vitt där karaktärsstarka stuprör artikuleras och påminner om äldre tiders korsvirkeshus.