OpenStudio arkitekter

Login

Södra Hyllie
Strong Horizon Room

Parallellt uppdrag om nytt kontor och bostadskvarter i Södra Hyllie

Fasad mot Hyllie Boulevard

Typplan

Modell