Bild: wec360

OpenStudio arkitekter

Login

Spiggan
Norra Sorgenfri

- Där är Spiggan! Så heter kvarteret och så sa man förr i Malmö om spårvagnen. Spiggan och spårvagnen har inspirerat oss och hjälpt oss att förankra kvarteret i tiden. Precis som en spårvagn kommer kvarteret Spiggan ge både klassiska och moderna associationer. Arkitekturen förankras i tiden genom att blicka både framåt och bakåt. Vi har blickat bakåt och sett klassiska kvalitéer som tegel, sadeltak och en stadsmässig småskalighet samtidigt som vi har blickat framåt och sett takterrasser, urban grönska, modernistiska kuber och stora fönster.

Av dessa kvalitéer har vi skapat ett kvarter som blir småskalighet i spelet mellan klassiska sadeltak och modernistiska kuber, där tegel i olika utförande talar om långsiktighet och där urban grönska på takterrass och förgårdsmarken mjukar upp relationen till omgivningen.

Vy från Spiggansplats. Bild: wec360

Förhållandet till omkringliggande fastigheter följer Malmö Stads ambition om variation och småskalighet. I Spiggan syns detta tydligt genom kvarterets indelningen i mindre volymer där volymerna skiljs åt genom fasadmaterial och takformer.

Angående bostäderna finns det allt från kompakta smålägenheter till luftiga etagevåningar och unika vindsvåningar. Alla lägenheterna är utformade för att ge långa siktlinjer, ljusa umgängesrum, smart förvaring och god tillgång till utemiljö.

Ljusa umgängesrum och varierad fönstersättning Bild: Open Studio

För att få en rik utemiljö har vi kombinerat den privata balkongen med den lugna gården, dem soliga takterrassen och den livliga förgårdsmarken. Helheten går att du kan välja. Utsidan av kvarter och framför allt botten våningen är utformad för att gynna ett rikt stadsliv genom två välplacerade butikslokaler och marklägenheter med små trappor direkt ner på torget eller gränden. På trappan kan du ta ditt morgonkaffe eller bjuda in en förbipasserande. - Där är Spiggan, ett stycke klassiskt och modernt stadsliv!

I hjärtat av Malmös nya stadsdel Norra Sorgenfri etableras ett nytt kvarter. Boendekvaliteter sätts främst och med rika fasader som speglar den mixade stadsdelen med nära till allt skapas en stark kvarterskänsla.

Modellbild

Kvarteret rymmer ca 100 lägenheter och två lokaler samt ett underjordiskt garage. Projektet är delat i en hyresfastighet och bostadsrättsförening, som delar på en ljus och grön innergård.

Entréplan

Genom att dela upp i olika volymer med stark egenkaraktär etableras en variation. Dels i höjd men också i materialitet. Variation skapas även med många olika typer av lägenheter som tar hand om just sin del av kvarteret. Stora gröna balkonger ger möjlighet till odlingar som får synas i fasaderna. Balkonger i bra sollägen ger kvalitet för de boende. Kvarterets speciella stämning förstärks av robusta material som åldras med värdighet så som tegel och plåt. Lokaler placeras ut mot Industrigatan och in mot områdets egna torg.

Återbruksbänk

Återbrukade byggmaterial i form av stålspont och betongpålar används för att skapa nya bänkar utmed kvarteret. Ett sätt att väcka frågor om byggavfall och återbruk.

Fasad mot Industrigatan

Flippertorget.

Tänk vilket liv som kommer sprudla i detta färgstarka kvarter på torget vid Norra Sorgenfri.