OpenStudio arkitekter

Login

Planprogram Amiralsgatan - Station Rosengård
Ooh Yes!

Ett stadsbyggnadsvision inspirerad av sången "What a wonderful world" av Louis Armstrong.

Trees are green - mycket grönska

Bright blessed days - många soliga platser

Sacred nights - trygga utemiljöer

Color of the rainbow - alla ska känna sig välkomna

So pretty in the sky - ett smäckert och unikt torn

Friends shaking hands - med många mötesplatser

Watch them grow - med bra lek och träningsmöjligheter.

Ooh, yes! Det är sången som blev en stad!

Foto: Pontus Åqvist

Ett bostadstorn som ger fokus och sätter platsen på kartan! Med sin placering ger tornet kraft åt Amiralsstaden och knyter samman Rosengård med innerstaden, stationen och tvärs över Amiralsgatan till det nya torget.

Foto: Pontus Åqvist

En skulpturalt smäcker form ger ett tydligt uttryck på långt håll och bryter ned skalan när man kommer nära. Tornets geometri gör att den framstår på olika sätt från olika håll. En rationell form som med små vridningar ger ett varierat intryck. Tornet är maximalt högrest i det nordöstra hörnet mot Amiralsgatan och trappar med mot Rosengårds station.

Foto: Pontus Åqvist

Sockeln med centrumverksamhet ger möjlighet för ett rikt stadsliv och skapar ett behagligt mikroklimat.

En smart form ger fyra lägenheter per plan som alla klarar bullersituationen utan teknisk lösning. Indragna balkonger ger stora kvaliteter samtidigt som formens skulpturala uttryck bevaras. Den inneslutna bostadsgården i sockeln ger tillgång till en tyst uteplats för de boende.

Till detta kommer en större semioffentlig fruktträdgård på tornets östra sida belägen ovan dagvattenmagasinet.

Generösa bostadsgårdar och takterrasser skapar en variation av gröna utemiljöer i området.