OpenStudio arkitekter

Login

Illustration: Svedalahem och wec360


Svanen
Bibliotek och bostäder i Svedala


För att revitalisera Svedalas centrum, där Storgatan löper som en axel mellan Stortorget och Marknadstorget, har vi ritat ett nytt funktionsblandat kvarter. 57 hyresrätter och ett modernt stadsbibliotek ger energi och en ny naturlig samlingspunkt för Svedalaborna.

Tillsammans med Svedalahem, Svedala kommun och Svedala bibliotek genomförde vi vår workshopserie Open Model, där vi hittade fram till de kärnvärden som skulle bli styrande för Svanen.

Vi beslutade oss för att uppföra ett stolt och elegant kvarter med rötterna i lokal industriarkitektur, som i en modern tappning gav en luftig känsla och kunde bjuda på platsen till alla förbipasserande och boende.

Vy från Marknadstorget

Situationsplan

Materialvalet var givet. Svedala har en rik tegelhistoria, med tegelbruk och fint detaljerad tegelarkitektur, och att knyta an till detta gav oss en möjlighet att bygga nytt på ett sätt som kändes självklart i den historiska stadskärnan.

Det fanns ett rikt källmaterial att hämta inspiration ifrån, där framförallt Sandviks industrifastigheter lämnade ett starkt intryck. Kulörer, vågformade takfotsdetaljer, och inte minst huvudmotivet med tegelpelare är alla moderna omtolkningar av Svedalas arkitekturhistoria.

Volymerna hittar sin storlek och proportioner i samspel med de omgivande grannhusen. Reslig mot Storgatan och lägre mot söder och väster för att knyta an till villorna.

Mot himlen lättar byggnaderna med inslag av ljus puts, där kulören återkommer som fog mellan tegelstenarna. Resultatet är ett helgjutet projekt, där fasaderna flätar in i varandra och skapar ett rikt samspel av kontrasterande uttryck.

Konceptmodell, gaturum

Konceptmodell, innergård

Illustration: Svedalahem och wec360