OpenStudio arkitekter

Login

Illustration: Svedalahem och wec360

Svanen

Stadsbibliotek och 57 hyresrätter i Svedala
i samarbete med Svedalahem och Nimab


Situationsplan

Modellfoto, gaturum

Modellfoto, innergård

Illustration: Svedalahem och wec360