OpenStudio arkitekter

Login

Bild: Tegmark

Zenit
Nya möjligheter på Ideon

När den nya spårvägen mellan Lund central och Brunnshög står klar vintern 2020 får Ideon självklart en egen hållplats. Precis intill hållplatsen Ideontorget utvecklar Wihlborgs tillsammans med vårt arkitektteam projekt Zenit - ett innovativt kontorshus och en mötesplats för hela området. Med stort fokus på medarbetarnas hälsa och välmående skapar vi en arbetsplats som främjar både fokuserat arbete och avkopplande umgänge. Zenit blir ett nav i området som inbjuder till meningsfulla pauser och intressanta möten.

Foto: Open Studio

Bild som visar entréplatsen med spårvägen i förgrunden och den gemensamma takterrassen mellan de båda högdelarna.

Foto: Open Studio

En varierad fasad och aktiv bottenvåning, en självklar mötesplats i södersolen.

Foto: Open Studio

Kvällstid sprider byggnaden liv och ljus ut mot torget.

Foto: Open Studio

Bild som visar den gemensamma terrassen, en frodig oas för alla i huset.

Bild: Tegmark

Flera terrasser gör det lätt att variera sin dag på jobbet, fågelkvitter eller fokuserat arbete, välj själv!

Bild: Tegmark

Naturmaterial och glas skapar en ljus och harmonisk interiör.

Foto: Open Studio

Två kollegor som tar en paus i solen.

Bild: Tegmark

En trivsam insida med fokus på naturmaterial, stimulerande mötesplatser och ljus arbetsplatser.

Foto: Open Studio

I det sydvästra hörnet, mot LTH och Lunds centrum, ligger en restaurang med rejäl takhöjd.

Foto: Open Studio

Välkommen!