OpenStudio arkitekter

Login

Bild: Open Studio / EGA

Zenit
Nya möjligheter på Ideon

Med den nya spårvägen mellan Lunds central och Brunnshög blir Ideon ett nytt centrum i Lund. Precis intill hållplatsen Ideontorget utvecklar Wihlborgs tillsammans med vårt arkitektteam projekt Zenit - ett innovativt kontorshus och en mötesplats för hela området. Med stort fokus på medarbetarnas hälsa och välmående skapar vi en arbetsplats som främjar både fokuserat arbete och avkopplande umgänge. Zenit blir ett nav i området som inbjuder till meningsfulla pauser och intressanta möten.

Bild: Open Studio / EGA

Bild: Open Studio / EGA

Bild: Open Studio / EGA

Bild: Open Studio / EGA

CO2

Zenit är utvecklat som ett klimatneutralt kontorshus, med siktet inställt på certifieringarna Noll CO2, Miljöbyggnad Guld och Well.
För att sänka CO2-belastningen har vi valt att utföra fasaderna i återvunnen aluminium, med sockelvåningar i återbrukat tegel. Takytorna är indelade i tre delar: gröna tak för regnvattenhantering och biologisk mångfald, takterrasser för en hälsosam och social arbetsmiljö, och solceller för förnybar energiproduktion.