Bild: Open Studio

OpenStudio arkitekter

Login

Bild: Open Studio

Navet, CoValley
Co-working-space i Life-Science kluster

I Mölndal, söder om Göteborg och i direkt anknytning till Astra Zeneca campus utvecklas ett Life-Science kluster om totalt 100 000 kvm BTA. Här skapas en mötesplats för samverkan, synergi och internationell forskning inom inom Life-Science och hälsosektorn.

Modell av samtliga klustrets kvarter

Modellbild av kvateret Navet och Junis torg

Navet är det första kvarteret som utvecklas i den nya detaljplanen och blir en viktig entré, pendlar-hub och mötesplats. Byggnaden är placerad vid Junis torg, som är de angränsande kvarterens hjärta och i norr löper ett förbindelsestråk till Astra Zenecas campus.
Byggnaden blir en händelsefull, inspirerande miljö med co-working-spaces i olika storlekar, mötesplatser, fasciliteter med café, restauranger och kommunikationscentrum.

Skissmodell från workshop om kvarterets utformning

Diagram över Navets kärnvärden

Sex kärnvärden definierats för att vara vägledande för projektets utveckling:

Översikt entréplan

Navet har fokus på trä som byggnadsmaterial. Det ger varma toner med en karaktär som syns och tar plats. Takformen delar upp byggnadens volymer och skapar en riktning mot Junis torg. Öppna gavlar, som bjuder in betraktaren, skapar en välkomnande gest mot torget liksom mot Astra Zeneca i norr. En rikt artikulerad sockelvåning i betong bryter ner skalan och skapar nischer och öppningar i stadsbilden.

Modellbild Navet

Modellbild Navet