Torbat-e-Heydarie

Login

Torbat-e-Heydarie
Iran

Iran är världen största saffransproducent och staden Torbat-e-Heydarie är den största staden i Iran som producerar saffran.

Kommunen bestämde att värdera den blomman med att bygga en saffransskluptur i infarten till staden. Beställaren önskade en skulptur av saffrans blomman som skulle vara både realistisk och abstrakt.

En rondell på ca 3440 kvm blir Open Studios första äventyr i Iran.

Open Studio insåg tidigt att vi inte bara skulle göra en blomma, utan ett helt fält av saffransblommor och att fältet skulle reperesentera världen.

Sitplan

Inzoomad Sitplan

Sklupturen är i stål och består av ca 350 saffrans blommor i olika höjder upp till 8 meter. De 350 st blommorna bildar tillsammans en världskarta sedd från ovan mot en bakgrund av svart skiffer.

Fasad

Sektion