Foto: Open Studio

-->

OpenStudio arkitekter

Login

Uppfödingen, Kävlinge
Förtätningstudie

I kävlinge genomför Open Studio och KKB Fastigheter AB en förtätningstudie.

Förtätningstudien har lett till ett projekt som består av tre radhuslängor och två punkthus.

Bild: Open Studio

Foto: Open Studio

Tre kärnvärde har definierats för att vara vägledande för projektets utveckling:

MODERNHERRGÅRD - Det ska leda till ett samspel mellan ett traditionellt formspråk och ett samtida uttryck.

PARKLIKNANDETRÄDGÅRD - Det ska leda till att de befintliga träden kan kombineras på ett avspänt vis med en helt nyskapande trädgård.

SOLITÄR - Det är vår inspirationskälla till att skapa en skulptural effekt med hjälp av några få vinklar.

Skissmodell från workshop

Konceptsitplan