OpenStudio arkitekter

Login

UrbanaVillor

Foto: UrbanaVillor

UrbanaVillor
Kasper Salin-pris till staplade villor

Ett projekt med tydlig grönska ger rika sinnesupplevelser. UrbanaVillor är ett projekt som följer årstiderna och utvecklas med tiden. Genom att grönskan är i ständig förändring ger det rika upplevelser.

Idag är realiteten den att vi bör lösa vårt boende i staden för att leva det hållbara livet, men många hjärtan slår fortfarande för den lugna villagatan i förorten. Det är fantastiskt att bo i en villa med trädgård, granngemenskap men samtidigt är det viktigt att modernisera arkitekturen för att möta det hållbara samhället.

UrbanaVillor

Foto: UrbanaVillor

Mitt i staden på en yta motsvarande en normal villatomt om 600m² har sju villor, med totalt 7 x 140m² BOA, fått plats. Ett staplat villaområde med total närheten till staden, fullt av träd, buskar, gräsmattor, granngemenskap och doften av sommarstuga. UrbanaVillor är byggemenskapens bidrag till ett hållbart samhälle.

UrbanaVillor takterrass

Grönskande balkong, Foto: UrbanaVillor

UrbanaVillor består av två byggnader; Ett lägra gårdshus och ett högre gathus. Gårdshuset är delat i två spegelvända radhus, med tre plan och privata trädgårdar på plan 4. Gathuset har sex våningar, med en villa inklusive trädgård per våning och gemensam allmänning på taket.

Båda byggnaderna gestaltats med samma komponenter; En vit kloss, en ståltrappa och växtlighet. Klossen ger skönhet, trappan flyttar ut livet utanför fasaden och trädgården erbjuder tillfälle att stanna upp i vardagen, för att arbeta med odling, eller bara umgås.

Ur ett stadsmässigt perspektiv är byggnaderna självsäkra individer i ett stort kvarter. Gårdshuset får sin figur från utkragningen mot söder, som även skapar en privat zon framför bostadsentrén, medan gathuset får sin gestalt från den veckade fasaden som gör att byggnaden möter solnedgången.

UrbanaVillor balkong

Från köket mot planteringsbalkongen, Foto: UrbanaVillor

I rummet mellan gårdshus och gathus ligger fokus på det självklara umgänget som sker utomhus. Privata och gemensamma trädgårdar vävs samman till ett villaområde. Det upplyfta gathuset gör att trädgården blir till entré från gatusidan och växthuset gör trädgården aktiv hela året. Trappan som passerar förbi de vertikala trädgårdarna är en villagata som ansluter till var och en av bostäderna, men också till den gemensamma takterrassen. Vill du hälsa på grannen öppnar du grind, går igenom den privata trädgården och knackar på. Självklart finns också hiss för de som har svårt att gå i trappor.

UrbanaVillor trappa_1

Foto: Pontus Åqvist

Bostäderna i gathuset och gårdshuset bygger på en gemensam princip, med vissa individuella variationer. Det sociala köket bildar en enhet tillsammans med trädgården, som länkas till vardagsrummet och vidare in i en privat sfär med total avskildhet. Den önskade relationen mellan vardagsrum och kök uppnås i gathuset genom hisskroppens placering och i gårdshuset genom den dubbla takhöjden, den s.k. villavoiden.

I UrbanaVillor har antalet material minimerats med syfte att tydliggöra ytornas materialverkan. För att skapa karaktär föll valet på tysk betong, skånsk diabas och norrländsk furu.

UrbanaVillor matplats

Foto: Pontus Åqvist

Ideologin i projektet kommer från tyska Baugemeinschaft. En grupp människor som går samman och själva skapar och finansierar sina UrbanaVillor.

UrbanaVillor takterrass

Foto: UrbanaVillor