OpenStudio arkitekter

Login

Vakteln byggskylt

Vakteln
Bokhuset = Bibliotek & Bostäder

Interiör från biblioteket.

Vakteln byggskylt

Interiör från hyresbostad.

Vakteln byggskylt

Fasad mot Odengatan i centrala Limhman.

Vakteln byggskylt

I centrala Limhamn uppför fastighets AB Trianon ett nytt bibliotek med hyresbostäder ovanpå.

Vakteln Odengatan Bokhuset

Projektet kombinerar småskalig byggnadsvolymer med storskaliga fasadmotiv. Småskaligheten anknyter till Limhamn och storskaligheten framhäver betydelsen av biblioteket.

Vakteln Odengatan Bokhuset

Byggnadsvolymer varieras och material hålls samman med syfte att smälta in i den omgivande miljön, men också skapa ett starkt tillskott till en idag anspråkslös gata.

Vakteln Odengatan Bokhuset

I markplan sträcker sig biblioteket genom samtliga byggnadskroppar och runt en övertäckt gård, likt huskroppar kring ett torg i staden.

Vakteln Odengatan Bokhuset

På plan 2 och 3 ritas bostäder. Lägenheterna sträcker sig längs bibliotekets byggnadskroppar och använder gårdens tak som utemiljö och entréplats.

Vakteln Odengatan Bokhuset

Vy över innergården.

Vakteln Odengatan Bokhuset

Takplan.

Vakteln Odengatan Bokhuset

Typlägenhet - sektion.

Vakteln Odengatan Bokhuset

Typlägenhet - plan 2.

Vakteln Odengatan Bokhuset

Typlägenhet - plan 1.

Vakteln Odengatan Bokhuset

Interiörbild.

Vakteln Odengatan Bokhuset

Sovloft

Vakteln Odengatan Bokhuset

Interiörbild