OpenStudio arkitekter

Login

Vellinge Campus, del C
Torgkvarteret

I en värld där både samhället och klimatet förändras snabbt söker många människor stabilitet och framtidstro i sin bostadsmiljö. Vi tror att den moderna småstaden har mycket att erbjuda och att bra exempel kan inspirera och ge synergi. Vellinge Campus har möjligheten att visa hur stark tillhörighet och en grön livsstil kan göra skillnad, med stadens tydliga identitet och nära kontakt med naturen som viktiga framgångsfaktorer. Tillhörighet handlar om att känna sig välkommen och att våga välkomna sina grannar. Det handlar om att accepteras för den man är oavsett ålder eller stil och att få tillfälle att utvecklas på den plats där man bor.

Bild: Open Studio

Vellinge är ett resultat av långsam stadsutveckling som har skapat en varierad och brokig stadsbild. Här blandas gathusens verandor och trädgårdar med äldre industribyggnader och nybyggda bostadshus i en stad där många känner sig hemma. Klassiska tegelfasader och sadeltak är tongivande och där strukturen är som bäst finns tydliga gaturum och gröna gårdar. Det är av största betydelse att den befintliga Vellingekänslan förstärks nu när nya kvarter ska fogas till helheten. Det är viktigt att känslan, samtidigt som den är förankrad i historien, tillåts blicka mot framtiden som förankring och vision i samma andetag. Ur dessa stora frågor med förankring i lokalsamhället har vi utvecklat vårt framtidskoncept

Bild: Open Studio

Vårt angreppssätt är variation och framåtanda i samklang med historien, kombinerat med en grön livsstil. Den gröna livsstilen symboliserar hållbarhetsaspekter som projektet laddas med; urban grönska, mobilitetsplanering, lokal elproduktion, biologisk mångfald och umgängesfrämjande åtgärder. Tillhörighet handlar om framtidstro, igenkänning, identitet, grannkänsla, möten och om att arbeta med en gestaltning som främjar dem. Bostadshus som är kraftfulla på avstånd och med småstadens omsorg på nära håll, där grönska och byggnader tillåts samspela för att skapa en helhet som uttrycker framtidens småstad.

Bild: Open Studio

I vårt förslag känns modernistiska kuber främmande på platsen, medan mer traditionella husformer förstärker sammanhanget. I syfte att transformera det traditionella till en samtida stadsutveckling används framför allt tre angreppssätt: Volymen delas upp i flera byggnadskroppar där varje individ är en monolit med tak och fasad i tegel av samma sort och kulör. Traditionella burspråk placeras på ett nytt sätt för att artikulera volymen. Entréerna ges en oväntad och utökad funktion och blir till stora gemensamma entréverandor.

Bild: Open Studio

På sikt kan ett projket som detta lyftas fram för att visa hur framtidens småstad kan byggas. En småstad som använder sin fulla potential i gränslandet mellan historia och framtid. Mellan äng och torg växer den smarta småstaden fram!