Foto: Bertil Herzberg

OpenStudio arkitekter

Login

Virserum

Foto: Bertil Herzberg

Virserum eller 10 Smarta...

Projektet är genomfört av det nedan angivna teamet hos Tengbom, innan OpenStudio arkitekter grundades.

10 Smarta uppfördes till utställningen Trä 2013 på Virserums konsthall med syfte att visa hur smarta kvadratmetrar i trä halverar hyran, maximerar upplevelsen och minimerar klimatpåverkan för studenten.

Virserum ute

Foto: Bertil Herzberg

Under arbetet med BoKompakt gavs möjlighet att driva konceptet ett steg längre, genom ett samarbete mellan konsthall, studentstiftelse, träindustri och arkitekt. Bostadslägenheten lånades från studentbostäderna BoKompakt, som nu är uppfört i Lund, och den enskiljda bostadslägenhetens kvalitet drevs till sin spets, som en inspiration till framtiden.

Virserum kök

Foto: Bertil Herzberg

Paviljongen visar hur kreativ ytmaximering och industriell materialbearbetning kan skapa en mycket liten bostad med stora kvaliteter. Under utställningen besökte många paviljongen och överraskades av hur rymlig den kändes, hur mycket det går att göra på liten yta och hur varm och välkomnande känslan av trä är i kombination med mjuka former.

Se även Tengboms film om hur 10 smarta kan användas som en flexibel bostad för det kompletta studentlivet.