OpenStudio arkitekter

Login

WME Future
Lokaler för heta arbeten i Ystad

Det expanderande svetsföretaget WME Mecanics flyttar till nya lokaler där produktion och kontor ligger nära integrerade på samma fastighet. Med Ystads Industrifastigheter som byggherre arbetar OpenStudio arkitekter med om- och tillbyggnad, samt fasadgestaltning av befintliga byggnader för att modernisera fastigheten.